Bhakti Books

  Książki i komentarze Śri Śrimad Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaja w języku angielskim. Bhakti books | Bakti press

Książka HIT! NOWOŚĆ!

Być kontrolowanym przez miłość Związek Guru - uczeń. "Nawet Kryszna, Najwyższa Osoba Boga, chce być kontrolowanym przez miłość i oddanie." — Śrila Narayana Maharaja
HIT! Polska edycja: "Być kontrolowanym przez miłość"

PureBhakti TV

  Celem naszego sadhana powinno być osiągnięcie rati;
Zapraszamy do internetowej telewizji PureBhakti.tv
Madhurja-rasa PDF Drukuj Email
czwartek, 05 czerwca 2008 12:11
Ciąg dalszy wspomnień o Śrila Prabhupadzie

W materialnym ciele nie ma premy. W materialnym ciele można wznieść się do stanu swarupa-siddhi. A jednak widzimy, że rasika-bhaktowie (ci, którzy wewnętrznie są już na etapie obcowania z Kryszną i Jego lila) przejawiają premę, choć mają ciało materialne. Powinniśmy wiedzieć, że ich ciało nie jest zwykłym ziemskim ciałem. Doczesne ciało nie uniosłoby ładunku premy. Pod wpływem uczucia separacji rozpadłoby się na kawałki.

Aby to zrozumieć, musimy wypełniać bhadżana-sadhana i zyskać odpowiednie kwalifikacje. Śrila Swami Maharadża był zawsze pogrążony w nastroju premy, choć tego nie pokazywał na zewnątrz. Chował to głęboko w swoim wnętrzu. Dla celów nauczania musiał zatajać swoje prawdziwe stany. Jego prema manifestowała się wewnątrz niego, a nie przejawiała się w pełni na zewnątrz. Gdyby było inaczej, zapanowałoby szaleństwo i nauczanie zostałoby przerwane. Uddipana (bodziec) istniał przez cały czas, lecz skryty wewnątrz. Śrila Swami Maharadża pojechał na Zachód kierowany bodźcem do nauczania. Nauczał „Nie jesteś tym ciałem", nauczał Gity, czczenia Dżagannatha itd. W końcu powrócił do Wrindawana-dhama, delektując się wszystkimi wewnętrznymi stanami, pochłonięty uważnym słuchaniem i intonowaniem Hare Kryszna. Powiedział nam: „Mój dom jest we Wrindawanie". „Dom" oznacza jego ukochany dom, prawdziwy dom.

Śrila Swami Maharadża z pewnością był w madhurja-rasa. Ktoś mógłby spytać, czemu nie w sakhja-rasa? Nie zaprzeczam temu, ponieważ w madhurja-rasa wszystko jest obecne. Wszystkie inne rodzaje rasa, takie jak watsalja-rasa, sakhja-rasa i inne zawierają się w madhurja-rasa.

Można powiedzieć, że istniały w nim wszystkie rasa, sakhja-rasa także. W swoich wierszach zawarł pewne sformułowania, poza tym darzył szczególnym uczuciem Gaura-Nitai oraz Kryszna-Balaramę. A jednak był w madhurja-rasa, ponieważ jego sannjasa-guru, mój gurudewa, dał mu sannjasa-mantrę, gopi-bhawa-mantrę w linii rupanuga. Śrila Rupa Goswami, Śrila Dżiwa Goswami, Śrila Bhaktiwinoda Thakura i jego gurudewa byli w madhurja-rasa, i jak wynika z objaśnień, jakie pisał w swoich książek, on też z pewnością był w madhurja-rasa.